logo

Portfólio služieb.

Množstvo poctivej práce, hektolitre kávy, kvantum zničených klávesníc a vysedených stoličiek, odľahčene povedané, nižšie uvedená agenda predstavuje pre nás dennú „rutinu", v ktorej žijeme, z ktorej žijeme, a s ktorou pracujeme.

POHĽADÁVKY

Správu a vymáhanie pohľadávok
v najširšom slova zmysle
(mimosúdne, súdne a exekučné uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok, analýza majetkových pomerov, etc.)

TRESTNÉ PRÁVO

Obhajoba osôb, voči ktorým sa vedie trestné stíhanie, zastupovanie poškodených alebo zúčastnených osôb, zastupovanie odsúdených vo veciach súvisiacich s výkonom trestov.

EXEKÚCIE

Zastupovanie oprávnených, povinných a tretích osôb v exekučnom konaní, vypracovanie právnych analýz pre široký okruh účastníkov exekučných konaní, vrátane súdnych exekútorov, etc.

INSOLVENČNÉ PRÁVO

Správa pohľadávok v konkurzných
a reštrukturalizačných konaniach. Pomoc pri riešení úpadku formou konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia.

OBČIANSKE PRÁVO

Príprava a posudzovanie zmlúv
a iných listín z oblasti občianskeho práva, príprava žalôb a ďalších podaní určených súdom, resp. iným orgánom, komplexné zastupovanie v občianskoprávnych sporoch.

RODINNÉ PRÁVO

Právne poradenstvo a zastupovanie
v sporovej a nesporovej agende týkajúcej sa rodinného práva (rozvod manželstva, vyporiadanie BSM, konanie o určenie vyživovacej povinnosti, etc.).

Kancelária.

Filozofia kancelárie.

Klientova dôvera v schopnosti advokáta je najcennejšou pridanou hodnotou, o ktorú sa naša kancelária uchádza, a preto pre nás poskytnutie kvalitnej právnej služby začína a končí podaním ruky.
.

Na mene záleží.

Za kvalitu služieb ručí advokát svojim menom, majetkom, ako aj samotnou advokátskou licenciou, a teda niet úspešného advokáta bez spokojných klientov.
.

Spolupráca.

Špecializácia je v dnešnom neprehľadnom a informáciami zahltenom svete samozrejmosťou. Advokátska kancelária dlhodobo spolupracuje s exekútorským úradom, notármi, ekonómami, správcami konkurzných podstát a ďalšími odborníkmi.

logo logo

Advokát.

Štúdium.

Magisterské štúdium v odbore právo absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zložil na Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica, Právnická fakulta.

01

Správca.

V roku 2014 úspešne absolvoval správcovskú skúšku podľa zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

02

JUDr. Filip Varga.

JUDr. Filip Varga je zapísaný v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou a v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR.

03

Zástupca.

Okrem svojej advokátskej kancelárie, ktorá sa nachádza v meste Zvolen, pôsobí ako zástupca kancelárie správcovskej spoločnosti LawService Recovery, k. s. v meste Nitra s pôsobnosťou kancelárie pre Nitriansky, Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj.

04

Naša vízia.

Preskočme s Vašim súhlasom všeobecné informácie o riadnom výkone advokácie, o prehlbovaní našich vedomostí a o našich víziách, nakoľko podstatné sú tie Vaše a dovoľte nám predstaviť Vám v čom sme naozaj dobrí a čomu sa dlhodobo venujeme v každodennej praxi.

Zobraziť mapu

Kontakt.

Informujte sa.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou,
vždy Vám radi poradíme, prípadne si s Vami dohodneme osobné stretnutie.

Kontakt

JUDr. FILIP VARGA
advokát

info@filipvarga.sk
+421 902 387 099  |  +421 455 240 291 (Fax)

Stráž 223, 960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO 423 168 80
DIČ 1080308372

Advokát zapísaný v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7007.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Attention! Please enter your message.

logo

Vitajte na stránkach filipvarga.sk

Ospravedlňujeme sa, váš internetový prehliadač je zastaralý a nepodporuje zobrazovanie moderných webových stránok.
Prosím nainštalujte si niektorý z moderných internetových prehliadačov.

Napríklad Google Chrome

Na Vašom súkromí nám záleží.

Používame cookies.
Na našom webovom sídle používame súbory cookies pre správne fungovanie, analýzu návštevnosti a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Informácie o používaní našej webstránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.
Nastavenie